قیمت اجاره داربست فلزی ۹۷

قیمت داربست ۹۷-مصوب داربست پارس الوند جهت نصب و اجاره داربست ساختمانهای در حال ساخت (سال ۹۷)

%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%a8%d8%b3%d8%aa-%d8%aa%d9%87%d8%b1%d8%a7%d9%86

برای اطلاع از قیمت روز لوازم داربست کلیک کنید

مصوب داربست پارس الوند جهت نصب و اجاره داربست ساختمانهای در حال ساخت (سال ۹۷)

شرح فعالیت متراژ هزینه ماه اول (ریال) هزینه ماه های بعد (ریال)
داربست نما

 

کمتر از ۱۰۰ مترمربع مقطوع ۶٫۰۰۰٫۰۰۰ متری ۳۰٫۰۰۰
بین ۱۰۰ الی ۲۰۰ متر مربع مقطوع ۹٫۰۰۰٫۰۰۰ متری ۳۰٫۰۰۰
به ازای هر متر مربع بالای ۲۰۰ متر متری ۳۰٫۰۰۰ متری ۳۰٫۰۰۰
چاله آسانسور و پاسیو (حداکثر۴*۳) و چهارپایه کمتر از ۱۵ مترارتفاع مقطوع ۷٫۰۰۰٫۰۰۰ متری ۴۰۰٫۰۰۰
به ازای هر متربالای ۱۵ مترارتفاع متری ۴۰۰٫۰۰۰ متری ۴۰۰٫۰۰۰
حفاظ و کفراژ کمتر از ۲۰۰ متر مکعب مقطوع ۷٫۰۰۰٫۰۰۰ متری ۲۰٫۰۰۰
به ازای هر مترمکعب بیش از ۱۰۰ متر مکعب متری ۲۰٫۰۰۰ متری ۲۰٫۰۰۰
راه پله موقت با کف پله معمولی به ازای هر متر ارتفاع متری ۱٫۱۰۰,۰۰۰ متری ۵۵۰٫۰۰۰
راه پله موقت با کف پله پیش ساخته و ایمن به ازای هر متر ارتفاع متری ۱٫۵۰۰٫۰۰۰ متری ۷۵۰٫۰۰۰
کفراژ زیر بتنی تا ارتفاع ۱ متر 

(دهنه ۱ متری)

کمتر از۵۰ متر مکعب مقطوع ۷٫۰۰۰٫۰۰۰ متری ۱۰۰٫۰۰۰
به ازای هر مترمکعب بیش از ۵۰ متر مکعب متری ۱۰۰٫۰۰۰ متری ۱۰۰٫۰۰۰
کفراژ زیر بتنی با ارتفاع بیش از۱ متر

(دهنه ۱ متری)

کمتر از۵۰ متر مکعب مقطوع ۷٫۰۰۰٫۰۰۰ متری ۹۰٫۰۰۰
به ازای هر مترمکعب بیش از ۵۰ متر مکعب متری ۹۰٫۰۰۰ متری ۹۰٫۰۰۰
هزینه تعمیرات و خرده کاری در صورت نیاز مقطوع ۶٫۰۰۰٫۰۰۰

توضیحات قیمت اجاره داربست فلزی:

در محاسبه طول در نما هر دهنه ۳ متر محاسبه میشود و طول ساختمان ملاک نیست

در محاسبه طول و عرض در کفراژ ساده هر دهنه ۳ متر محاسبه میشود و طول سازه ملاک نیست

در محاسبه طول و عرض در کفراژ زیربتنی هر دهنه ۱ متر محاسبه میشود و طول سازه ملاک نیست

در محاسبه ارتفاع در همه موارد ارتفاع از کف پایینترین پایه تا بالاترین بست نصب شده محاسبه میشود و ارقام خرد به سمت بالا گرد میشود

تبصره۱:مستاجرحق هیچگونه دخالت وتغییری درامر داربست نداشته ودرصورتیکه به عمد یا اشتباه دخالتی در داربست بنمایدضمن اینکه مسئول کلیه ی اتفاقات وخسارات احتمالی بوده بایستی نسبت به پرداخت خسارت اقدام نماید.

تبصره۲:اجاره داربست فلزی و کفراژ در خارج از شهر هر ۲۰ کیلومتر ۳۰% به قیمت اصلی اضافه می گردد.درضمن بعداز۲۰ کیلومترتوافقی می باشد.

تبصره۳:نصب توری و کلیه ی وسایل ایمنی و تخته کوبی سالم در پشت داربست به عهده مستاجر می باشد.